Sepetim

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

 

SATICI 


Ticari Ünvanı : 
Adresi : 
Telefon : 
Satıcı Mersis No : 
Satıcı E-Posta Adresi : 


Alıcının İade Halinde Malı Satıcıya Göndereceği Kargo Şirketi :

Prosez İletişim Çağrı Merkezi: 0 258 24 24 324

ALICI 
Adı – soyadı : 
Adresi : 
Telefon : 
E-Posta:

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ( “Sözleşme” ) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ' ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme'nin tarafları işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğin ' den kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. İşbu Sözleşmenin konusunu ; Alıcı ' nın , Prosez İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanları Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ ‘ ye ait [ www.prosez.com.tr ] alan adlı web sitesinden ( “Websitesi” ) , Satıcı ' ya ait Mal / Hizmetin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği , Sözleşmede belirtilen niteliklere sahip Mal / Hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasını oluşturur. Elektronik ortamda alınan ürün / ürünlerin cinsi ve türü , miktarı , satış bedeli , ödeme şekli , teslim alacak kişi , teslimat adresi , fatura bilgileri , kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir. Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı alıcı kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu alıcı kabul eder.

SATICI gerekli gördüğü durumlarda , ALICI ’ nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde , siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI ’ nın vermiş olduğu telefon , e-posta ve posta adreslerinden ALICI ’ ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 ( onbeş ) gün süreyle dondurur. ALICI ’ nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI ’ dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI , her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.

MADDE 3 –SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ ve FİYATI (KDV DAHİL)

 

Ürün Kodu Veya Adı

Adet

Satici Unvani

Birim Fiyatı

Alıcı İsim

Kargo Ücreti

Var ise İndirim

Toplam Satış Tutarı

KDV Tutarı

KDV Dahil Toplam Tutar

 

Kargo - Yurtiçi - Ücretsiz Kargo

 

 

İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak  ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 

Kargo hariç toplam ürün bedeli :                                                                                               
Kargo Ücreti : 
Kargo Dahil Toplam Bedeli : 
Ödeme Şekli ve Planı : 

Teslim Şartları :

Teslimat Adresi : 
Teslim Edilecek Kişi ( ler ) :

SÖZ KONUSU ÜRÜN BEDELİ , ÖDEME KORUMA SİSTEMİ KAPSAMINDA , PROSEZ İŞ GÜVENLİĞİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ TARAFINDAN ALICI ' DAN TAHSİL EDİLMEKTEDİR. ALICI MALIN BEDELİNİ PROSEZ İŞ GÜVENLİĞİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ ' NE ÖDEMEKLE , ÜRÜN BEDELİNİ SATICIYA ÖDEMİŞ SAYILACAKTIR.

 

 

 

 

 

MADDE 4 - MALIN TESLİMİ VE TESLİM ŞEKLİ

Sözleşme Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup Alıcı ' nın Satıcı ' dan satın almış olduğu Malın / Hizmetin Alıcı ' ya teslim edilmesiyle ifa edilmiş olur. Mal / Hizmet , Alıcı ' nın sipariş formunda ve işbu Sözleşmede belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi / kişilere teslim edilecektir. Sözleşme konusu ürün , yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI ' nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi / kuruluşa teslim edilir. Sözleşme konusu ürün , ALICI ' dan başka bir kişi / kuruluşa teslim edilecek ise , teslim edilecek kişi / kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. SATICI , sözleşme konusu ürünün sağlam , eksiksiz , siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI ' ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI ' nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise , SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI ' ya aittir. SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti , ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise , durumu ALICI ' ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini , sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini , ve / veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI ' nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir. Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar , garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI  ' ya gönderilebilir , bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.

MADDE 5 - TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Malın teslimat masrafları aksine bir hüküm yoksa Alıcı ' ya aittir. Satıcı , Web sitesinde teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse teslimat masrafları Satıcı ' ya ait olacaktır. Malın teslimatı ; Satıcı ' nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Satıcı , sipariş konusu Mal / Hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla , Mal / Hizmet ' i , Alıcı tarafından Mal / Hizmet ' in sipariş edilmesinden itibaren 30 ( otuz ) gün içinde teslim eder. Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından Mal / Hizmet bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise , Satıcı Mal / Hizmet ' in teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Malın Satıcı tarafından kargoya verilmesinden sonra ve fakat Alıcı tarafından teslim alınmasından önce Alıcı tarafından yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden Alıcı sorumludur.

MADDE 6 - ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Alıcı , Web sitesinde yer alan Sözleşme konusu Malın / Hizmetin temel nitelikleri , satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimat ve kargo bedeline ilişkin olarak Satıcı tarafından yüklenen ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Alıcılar , Tüketici sıfatıyla talep ve şikayetlerini yukarıda yer alan Satıcı iletişim bilgilerine ve / veya Web sitesinin sağladığı kanallarla ulaştırabilirler. Alıcı , işbu Sözleşme ' yi ve Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit etmekle , mesafeli sözleşmelerin akdinden önce Satıcı tarafından Alıcıya verilmesi gereken adres , siparişi verilen Mal / Hizmet ' e ait temel özellikler , Mal / Hizmet ' in vergiler dahil fiyatı , ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur. Alıcı ' nın , Sözleşme konusu Mal / Hizmet ' i teslim almadan önce muayene etmeksizin ; tahrip olmuş , kırık , ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı Mal / Hizmeti kargo şirketinden teslim alması halinde sorumluluk tamamen kendisine aittir. Alıcı tarafından kargo şirketi görevlisinden teslim alınan Mal / Hizmet ' in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Mal / Hizmet ' in sorumluluğu ve hasarlar Alıcı ' ya aittir. Mal / Hizmet ' in tesliminden sonra Alıcı ' ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun Mal / Hizmet bedelini Satıcı ' ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Mal / Hizmet ' i 3 ( üç ) gün içinde Satıcı ' ya iade etmekle yükümlüdür. Bu halde teslimat giderleri Alıcı ' ya aittir.

MADDE 7 - SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

Satıcı , Sözleşme konusu Mal / Hizmet ' in Tüketici Mevzuatına uygun olarak , sağlam , eksiksiz , siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı ' ya teslim edilmesinden sorumludur. Satıcı , mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu Mal / Hizmeti süresi içinde teslim edemez ise , durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 ( üç ) gün içinde Alıcı ' ya bildirmekle yükümlüdür. Sözleşme konusu Mal / Hizmet , Alıcı ' dan başka bir kişiye teslim edilecek ise , teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz.

 

 

 

 

MADDE 8 – CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI ' ya faks , e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI ' ya teslim edilen ürünün SATICI ' ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10  gün içinde ürün bedeli ALICI ' ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.  ( Ayıplı , kullanılmış ve bozuk mallar haricinde tüm iade ve değişimlerde taşıma masrafları alıcıya aittir )

MADDE 9- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler , tek kullanımlık ürünler , kopyalanabilir yazılım ve programlar , sarf malzemeleri , hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler ve hizmet için cayma hakkı kullanılamaz. Tüm tabela ( levha ) grubu ürünler müşterilerin siparişi ile üretildiklerinden geri iadesi ve değişimi mümkün değildir. Sipariş veren müşteri bu maddeyi kabul etmiş sayılır.

MADDE 10 – CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Cayma hakkı aşağıdaki hallerde kullanılamaz : a ) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmelerde ( Ziynet , altın ve gümüş kategorisindeki ürünler ) b ) Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan , niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde c ) Tesliminden sonra ambalaj , bant , mühür , paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan ; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmelerde d ) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmelerde e ) Tüketici tarafından ambalaj , bant , mühür , paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması şartıyla maddi ortamda sunulan kitap , ses veya görüntü kayıtlarına , yazılım programlarına ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmelerde f ) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında gazete , dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmelerde g ) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken , konaklama , eşya taşıma , araba kiralama , yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmelerde h ) Bahis ve piyangoya ilişkin hizmetlerin ifasına ilişkin sözleşmelerde ı ) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce , tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde i ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde ve sözleşmeye konu Mal / Hizmet ' in Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ' nin uygulama alanı dışında bırakılmış olan ( satıcının düzenli teslimatları ile alıcının meskenine teslim edilen gıda maddelerinin , içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddeleri ile seyahat , konaklama , lokantacılık , eğlence sektörü gibi alanlarda hizmetler ) Mal / Hizmet türlerinden müteşekkil olması halinde Alıcı ve Satıcı arasındaki hukuki ilişkiye Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uygulanamaması sebebiyle cayma hakkı kullanılamayacaktır. Tatil kategorisinde satışa sunulan bu tür Mal / Hizmetlerin iptal ve iade şartları Satıcı uygulama ve kurallarına tabidir.

MADDE 11 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi ' nin uygulanmasında , 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 68 ' nci. Maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe / il tüketici hakem heyetleri yetkilidir. İşbu sözleşmenin uygulanmasında , Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI ' nın veya SATICI ' nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

MADDE 12 - MALIN/HİZMETİN FİYATI

Malın peşin veya vadeli satış fiyatı , sipariş formunda yer almakla birlikte , sipariş sonu gönderilen bilgilendirme maili ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcut olan fiyattır. Satıcı tarafından yapılan indirimler , kuponlar , kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır.

MADDE 13 - TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

Alıcı ' nın , kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir ; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı ' dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı ' nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde , Alıcı ' nın borcu gecikmeli ifasından dolayı Satıcı'nın uğradığı zarar ve ziyandan Alıcı sorumlu olacaktır.

 

MADDE 14 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma , mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında , e-mail aracılığıyla yapılacaktır. Alıcı , işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Satıcı ' nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla , kendi veritabanında , sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının , bağlayıcı , kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini , bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul , beyan ve taahhüt eder.

MADDE 15 - YÜRÜRLÜK

15 ( on beş ) maddeden ibaret bu Sözleşme , Taraflarca okunarak , 20/05/2015 tarihinde , Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

           SATICI

ALICI